Duurzaam

Duurzaam

Tegenwoordig is duurzaamheid een bijna holle kreet. De term wordt te pas en te onpas door bedrijven gebruikt om zich in de markt te prijzen. Mijns inziens is duurzaam bouwen meer dan alleen reduceren van energiegebruik in een woning. Ook materiaalkeuze hoort hierbij. Natuurlijk afbreekbare stoffen, verduurzaamde natuurlijke materialen in plaats van kunststoffen op basis van fossiele olie en tropisch hout.

Daarom gebruik ik bij voorkeur verduurzaamd europees hout (bijv accoya) in kozijnen, lokaal hout (bijv douglas) voor bijvoorbeeld buiten aftimmeringen en isolatiematerialen op basis van plantenmateriaal zoals vlaswol, hennep en houtwol.